Ικανοποίηση Εύρους Ζώνης Για Εφαρμογές Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Blog

Όπως επεσήμανα σε προηγούμενο άρθρο, το Supply Chain Management (SCM) είναι ένα πολύπλοκο ζώο. Το κλειδί για μια επιτυχημένη εφαρμογή SCM είναι η σαφής κατανόηση των επιχειρηματικών στόχων και των επιχειρηματικών απαιτήσεων της εταιρείας που υποστηρίζει κυρίως το SCM.  Αυτό συχνά περιλαμβάνει έναν αριθμό παλαιών συστημάτων που πρέπει να ενσωματωθούν στη λύση. Από αυτό θα προκύψουν οι …

Continue Reading